Verklaring GDPR

In de loop van het seizoen maakt de club foto’s, tijdens wedstrijden, activiteiten op training.
Deze foto’s gebruiken we voor onze website, op onze social media, in het infokrantje en
voor alle publicaties.
De wet verplicht ons, om jullie, als ouders van een minderjarige, expliciet om een
schriftelijke toestemming te vragen voor de publicatie van geposeerde en niet-geposeerde
afbeeldingen.
Daarom vragen we jullie vriendelijk om onderaan jullie gegevens in te vullen en terug te
bezorgen. Op die manier geldt jullie toelating voor de volledige duur van jullie lidmaatschap
bij ORLY Hasselt.

U vindt het formulier door op deze link te klikken