Sporthal Topsportschool

Sporthal Topsportschool
Elfde-Liniestraat 8
3500 Hasselt

Waar?

Ingang en parking : Vilderstraat.