2 kleine negertjes…

TONGEREN – Maar met 7…
Toch nog gelijk na het 4° quart, de eerste verlenging ook nog gelijk maar met 4 spelers geëindigd…
Dan snel met 3….
Tenslotte nog 2 spelers… minstens 2 minuten en dan nog telkens terugkomen tot 2 punten, maar de 2° verlenging duurde 10 seconden te lang….

Fouten :  Tongeren 33, Orly 33
Quarters : 14-19, 10-9 (rust 24-28), 21-14, 15-18, 6-6, 14-9
Eindstand : 80-75
Vrijworpen : 20/46 dus 26 gemist
Afwerking : Gert Vanmuyssen 13 (3×3), Kevin Triki 12, Thomas Nuyts 5, Steve Jeunen 5, Didier Reekmans 28, Bram Geelen 12, Damian Brodzinski.