Medisch getuigschrift 2020-2021

Hierbij vinden jullie het medisch getuigschrift seizoen 2020-2021 (pdf).

Kan elke speler/speelster dit a.u.b. vóór de eerste wedstrijd ingevuld aan de coach of ploegverantwoordelijke bezorgen?
Zonder medisch attest mag er aan een wedstrijden deelgenomen worden.